Για να μπορέσετε να αλλάξετε τον κωδικό σας πρέπει παρακάτω να καθορίσετε το email σας, όπου θα σας στελεί ειδικό μήνυμα απ' όπου θα μπορέσετε να κάνετε την αλλαγή ακολουθόντας σχετικό σύνδεσμο.