Η συμμετοχή μας στην οργάνωση διαφόρων τύπων μαθητικών εκδηλώσεων τα τελευταία χρόνια αποτελούσε μια, ευχάριστη μεν αλλά, αρκετά χρονοβόρα εργασία. Με σκοπό να διευκολύνω τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Πληροφορικής Δυτικής Κρήτης Γώγουλο Γιώργο και τους συναδέλφους Τεχνικούς Υπεύθυνους του γραφείου Κουτσουρελάκη Χάρη και Μαρινάκη Μανόλη, ανέπτυξα την πλαφόρμα διαχείρισης και αποθετήριο εκπαιδευτικών δράσεων και ψηφιακής μαθητικής δημιουργίας FESTman . Το όνομα FESTman προέρχεται από την φράση Festival management! Eλπίζω το εργαλείο που αναπτύχθηκε να αποδειχτεί χρήσιμο στους συναδέλφους και τους μαθητές που συμμετέχουν στις διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις...

Μανόλης Φραγκονικολάκης
Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χανίων

περιέχει πληροφορίες και πολυμεσικό υλικό από εκπαιδευτικές δράσεις και εκδηλώσεις διαφόρων τύπων, όπως και από τις ψηφιακές μαθητικές δημιουργίες που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσιά τους

διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με την διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και εκδηλώσεων αλλά και τους εκπαιδευτικούς και μαθητές που συμμετέχουν σε αυτές.

εάν είσαι εκπαιδευτικός ή εμπλέκεσαι στην διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και σου είναι χρήσιμες οι υπηρεσίες που παρέχει το FESTman, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις δωρεάν. Για να συμμετέχεις πρέπει να είσαι πιστοποιημένος χρήστης του συστήματος στον οποίο να έχουν αποδοθεί τα κατάλληλα δικαιώματα - ρόλοι.

Για να πιστοποιηθείς πρέπει να κάνεις πρώτα είσοδο στο σύστημα και μετά να κάνεις αίτημα απόδοσης κατάλληλου ρόλου χρήσης. Είσοδος μορεί να γίνει με την χρήση λογαριασμού google ή facebook.

Για να χρησιμοποιήσει το FESTman κάποιος χρήστης πρέπει πρώτα να έχει συνδεθεί (login) με το σύστημα. Εάν δεν συνδεθεί (είναι δηλαδή απλός επισκέπτης) μπορεί μόνο να πλοηγηθεί στο τμήμα του συστήματος που προβάλει τις διάφορες εκδηλώσεις και τα έργα που έχουν αναρτηθεί από τους μαθητές (frontend).

Για να συνδεθεί κάποιος χρήστης στο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα λογαριασμό του από το facebook ή το google. Από την στιγμή που θα συνδεθεί αποκτά τον ρόλο χρήστη στο σύστημα και έχει πρόσβαση στο τμήμα διαχείρισης του συστήματος (backend) μέσω του οποίου μπορεί να αναβαθμίσει τον ρόλο του και ανάλογα να προβεί στις όποιες εργασίες διαχείρησης του αναλογούν.

Για την αναβάθμιση ρόλου ενός χρήστη γίνεται το κατάλληλο αίτημα μέσω του backend σε χρήστη του συστήματος που να διαθέτει την απαραίτητη διαχειριστική άδεια (ρόλο) για την αναβάθμιση.

Οι διαθέσιμοι ρόλοι του συστήματος, και οι δυνατότητές τους περιγράφονται παρακάτω:

Διαπιστευμένος χρήστης (User)
Μπορεί να ζητήσει αναβάθμιση ρόλου.
Διαχειριστής Έργων
Μπορεί να καταχωρήσει έργα σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις που έχει αντιστοιχιστεί. Μπορεί να δημοσιεύσει ή να αποδημοσιεύσει ή να επεξεργαστεί έργα που έχει δημιουργήσει. Μπορεί να ένεργοποιήσει μία φόρμα καταχώρησης έργων για χρήση από βοηθούς του (π.χ. μαθητές). Τα έργα που καταχωρούνται μέσω της φόρμας αυτής χρειάζονται έλεγχο και δημοσίευση από τον ίδιο... Επίσης, μπορεί να εκτυπώσει τα σχετικά με τα έργα του αναμνηστικά.
Μέλος Κριτικής Επιτροπής
Μπορεί να βαθμολογεί έργα των εκδηλώσεων στις οποίες του έχει δοθεί το δικαίωμα...
Οργανωτής Εκδηλώσεων (EventsManager)
Μπορεί να κάνει τα πάντα στις εκδηλώσεις που έχει καθοριστεί (εκτός διαγραφής της).
Διαχειριστής Εκδηλώσεων (EventsAdministrator)
Μπορεί να κάνει τα πάντα στα πλαίσια των εκδηλώσεων που έχει δημιουργήσει ή έχει αντιστοιχιστεί από άλλους.
Διαχειριστής ΦΕΣΤman (FestmanAdministrator)
Μπορεί να κάνει τα πάντα...

Για την ανάπτυξη του εργαλείου χρησιμοποιήθηκε το php framework Laravel και το rappasoft/laravel-5-boilerplate Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν αρκετά Laravel packages όπως, τα Laravel DataTables, κ.α.

Οδηγίες χρήσης, συχνές ερωτήσεις κ.α. είναι υπό ανάπτυξη στο wiki του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χανίων.