έχουν αναρτηθεί και βρίσκονται στα συνημμένα:
- οδηγίες ανάρτησης έργων​, όπου περιλαμβάνεται η διαδικασία για την ανάρτηση των έργων
- προδιαγραφές έργων​: όπου περιγράφονται βασικά χαρακτηριστικά υλοποίησης

Συνημμένα