Κατάλογος μαθητικών εργασιών

tool: STORYBIRD

Ακολουθεί λίστα μαθητικών έργων που έγιναν στα πλαίσια των εκδηλώσεων που φιλοξενούνται στο ΦΕΣΤman. Τα έργα αυτά μπορείτε να τα δείτε ταξινομημένα ανάλογα κάνοντας κλικ στις επικεφαλίδες του πίνακα. Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε έργα χρησιμοποιώντας το όνομά τους, το όνομα της εκδήλωσης στην οποία συμμετέχουν ή το όνομα του σχολείου εκ μέρους του οποίου έγινε η υποβολή. Κατά την αναζήτηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μέρος του ονόματος (για παράδειγμα, για να δείτε έργα γυμνασίων αρκεί να γράψετε στο πεδίο αναζήτησης "γυμνάσιο"). Το σύστημα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, διατηρεί τις προστιμήσεις σας που αφορούν την ταξινόμηση και την αναζήτηση. Για να προβάλετε ένα έργο, αρκεί να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο με το όνομά του.


Δημιουργία Ενημέρωση Εκδήλωση Έργο Σχολείο