Παίξε Αρμόνιο

Έκθεση Μαθητικής Δημιουργίας Έργων Πληροφορικής Ρεθύμνου Χανίων (2010-2011)

Γύρισε το πληκτρολόγιο στα Αγγλικά. Χρησιμοποίησε τα πλήκτρα A-S-D-F-G-H-J και παίξε
μουσική.