Το Ασφαλές Σχολείο Μου

Έκθεση Μαθητικής Δημιουργίας Έργων Πληροφορικής Ρεθύμνου Χανίων (2012-2013)

Στα πλαίσια του μαθήματος Σχολική και Κοινωνική Ζωή τα παιδιά της Α τάξης συγκέντρωσαν, κατέγραψαν και παρουσιάζουν τα επικίνδυνα σημεία του σχολείου μας. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και μας παρουσιάζουν τα συμπεράσματα τους.

Μαθητές Α1Τμήμα - Α2Τμήμα

Κοινοποίησέ το!