Ο φετινός διαγωνισμός θα προσδιορίζεται μέσα από τον τίτλο (χωρίς να είναι δεσμευτικό), "Στείλτε το μήνυμά σας…"
Βασικός σκοπός να μπορέσουμε να στείλουμε το δικό μας μήνυμα για θέματα, όπως:
- Ασφαλή πλοήγηση
- Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
- Ασφάλεια στα Διαδικτυακά παιχνίδια
- Εξάρτηση στο Διαδίκτυο
- Ψηφιακή παρενόχληση
- Cyberbulling
- Sexting κ.α

Συνημμένα